Hitta en bra terapeut

Hur hittar man en bra terapeut?

När du söker på internet är en bra idé att söka samtalsterapeut på SamtalsFörmedlingen.

Här kan du snabbt  och säkert få kontakt och träffa en bra terapeut.

Sök, kontakta och träffa den terapeut som passar just dig.

Att välja en bra terapeut

Det är en del i den terapeutiska processen att välja ut den terapeut som bäst kan hjälpa dig. Kanske behöver du träffa flera terapeuter och jämföra metoder och arbetssätt innan du bestämmer dig.

SamtalsFörmedlingens samtalsterapeuter har korta väntetider och många kan ta emot direkt. De flesta har reducerat pris på den första sessionen.

Vad är en bra terapeut?

Det är viktigt att den terapeut du ska anlita har rätt utbildning och specialkunskap inom det specifika område du vill diskutera.

Väljer du någon av de terapeuter som är anslutna till SamtalsFörmedlingen kan du känna dig trygg. Alla terapeuter som presenterar sig på portalen uppfyller våra grundkrav för anslutning.

Självklart har en bra samtalsterapeut en gedigen utbildning inom sitt område. Alla anslutna samtalsterapeuter på SamtalsFörmedlingen har minst 4 terminers utbildning, erfarenhet av egen terapi och har haft träningsklienter under handledning.

Personlig relation

Minst lika viktig som utbildning och erfarenhet är samtalsterapeutens personliga egenskaper och din tillit till terapeuten. Samtalsterapi bygger på en professionell men ändå djupt personlig relation.

Du ska känna dig trygg och avspänd tillsammans med din terapeut. Då finns förutsättningen för att ni ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt.

Läs mer

»Att välja samtalsterapi

»Olika former av samtalsterapi

»Samtalsterapi−så fungerar det

»Sök, kontakta och träffa en bra terapeut

»Praktiska tips

»Kvalitetssäkring av samtalsterapi

»Betala med FriskvårdsCheck

»Ställ en fråga om samtalsterapi

Comments are closed.