Våra samarbeten

SamtalsFörmedlingen tecknar samarbetsavtal

SamtalsFörmedlingen tecknar fortlöpande avtal och genomfört samarbeten med olika företag och organisationer, definierade som följande grupper.

  • Avtalskunder
  • Samarbetspartner
  • Utbildningsföretag

Om avtalskunder

SamtalsFörmedlingen kan, som representant för samtliga anslutna terapeuter, erbjuda förmånliga avtal som vi förhandlar fram för alla medlemmar gemensamt.

Syftet är att anställda hos Avtalskunder enkelt och förmånligt ska få möjlighet att hitta sin terapeut. I avtalen ingår rabatterade priser och andra företagsspecifika förmåner.

Avtalskunder föredrar ofta att teckna större avtal med en enskild aktör framför att teckna många avtal med flera mindre aktörer.

I dag finns avtal mellan SamtalsFörmedlingen och följande aktörer

  • Benify (f.d.Flexpay AB) (Rikstäckande)
  • ActiWay (f.d.Friskvårdschecken) (Rikstäckande)
  • STAR Stockholm, Stockholms Stad (Storstockholm)
  • Bra Balans i Sverige (Rikstäckande)

Om samarbetspartners

För att säkra tillgången på professionella terapeuter förhandlar SamtalsFörmedlingen fortlöpande fram samarbeten med olika intresseorganisationer och utbildningsföretag.

Samarbetet innebär att elever på utbildningsföretag eller medlemmar i intresseorganisationer erbjuds medlemskap på SamtalsFörmedlingen till rabatterat pris.

Aktuella samarbetspartners

  • Psykosyntesförbundet (Auktoriserade samtalsterapeuter, diplomerade samtalsterapeuter, samtalscoacher och mentorer)
  • CoachCompanion (Diplomerade och certifierade coacher)

Om utbildningsföretag

Skolor och utbildningsföretag ges möjlighet att annonsera sina kommande kurser på SamtalsFörmedlingen.

Comments are closed.