Om SamtalsFörmedlingen

SamtalsFörmedlingen är Sveriges största rikstäckande, internetbaserade förmedlingstjänst för kvalitetssäkrade professionella samtalsterapeuter. De terapeuter som presenterar sig här välkomnar både företagskunder och privatpersoner som sina klienter. SamtalsFörmedlingen förmedlar endast kontakten mellan terapeut och klient och tar ingen provision eller annan avgift.

Om SamtalsFörmedlingen

Portalen SamtalsFörmedlingen ägs av företaget Samtal Online i Stockholm.

Samtal Online är en privat firma, grundad 2008. Portalen Samtal Online är föregångaren till SamtalsFörmedlingen och har förmedlat samtalsterapeuter på internet sedan februari 2009.

Verksamheten är privat finansierad utan externa intressenter.

Samtal Online i Stockholm äger även:

  • portalen www.coachformedlingen.se
  • webbplatsen www.samtalonline.se
  • tjänsten Privat ChattrumTM.

Målsättning

SamtalsFörmedlingens målsättning är att alla som har behov av professionell terapi och samtal i privat regi ska kunna erbjudas det så nära sin bostadsort som möjligt.

För den som inte har tillgång till en terapeut nära sin bostadsort har SamtalsFörmedlingens anslutna terapeuter möjlighet att erbjuda stödsamtal via vår specialutvecklade tjänst Privat Chattrum™.

Om kvalitetssäkring

SamtalsFörmedlingen vill verka för en hög kvalitet på terapi i Sverige. Grundkraven är att anslutna terapeuter har en grundläggande samtalsutbildning på minst fyra terminer samt har F-skattsedel.

Som enda förmedling erbjuder SamtalsFörmedlingen möjlighet för klienter som söker efter en terapeut med branschspecifik kvalitetssäkring att söka på diplomering eller certifiering som ett kriterium på söksidan.

Comments are closed.