Om samtalsterapi

Syftet med samtalsterapi är att du ska få verktyg som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut. Oftast börjar man här och nu. Om du så önskar ser man tillbaka för att hitta det som hindrar dig att gå framåt.

Att gå i samtalsterapi kräver motivation och engagemang. Du måste vara beredd att lägga ner tid och kraft såväl på dina sessioner som under tiden däremellan.

Teknik och metod

Samtalsterapeuten är en professionell samtalspartner som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dig att stärka självkänslan, våga bryta mönster och tänka i nya banor.

Det är du själv som gör jobbet och terapeuten vägleder dig i processen. Samtalsterapeuten lyssnar och ställer frågor som får dig att reflektera.

Samtalsterapeuten ger varken goda råd eller kritik.

Syftet med samtalsterapi är att du ska känna dig trygg i dig själv.

Hur går det till?

Det finns många olika terapeutiska metoder. Ta reda på vilken typ av terapi som passar dig bäst. Det finns mycket information att hämta både på internet och i böcker.

Allra viktigast är dock att du känner förtroende för din terapeut och att den terapeutiska relationen känns trygg och säker.

Hur mycket kostar det?

De terapeuter som presenterar sig på SamtalsFörmedlingen är egna företagare och sätter själva sina priser.

Priserna är grundade på terapeutens utbildning och erfarenhet.

Hur lång tid tar det?

Det finns inga rekommendationer om hur lång en terapi ska vara.

Beroende på området du vill diskutera kan en terapi ta allt mellan 10 gånger till ett par år.

»Praktiska tips

Comments are closed.