Kvalitet

SamtalsFörmedlingen vill bidra till och verka för hög kvalitet på samtalsterapi. Därför försäkrar vi oss om att anslutna samtalsterapeuter uppfyller de grundkrav för medlemskap som vi ställer.

Som enda förmedling erbjuder SamtalsFörmedlingen möjlighet för klienter som söker efter en terapeut med branschspecifik kvalitetssäkring eller legitimering att söka på dessa kriterier på söksidan.

SamtalsFörmedlingens grundkrav för anslutning

  • Dokumenterad utbildning

För att lägga upp en presentationssida på SamtalsFörmedlingens portal intygar terapeuten att man gått en grundläggande samtalsutbildning på minst fyra terminer.

På presentationssidan kan ansluten terapeut beskriva vilken typ av utbildning och erfarenhet man har.

  • Egen verksamhet

Terapeuten måste också driva egen verksamhet och vara registrerad för  F-skatt.

Olika sorters kvalitetssäkring av terapeuter

Diplomerade samtalsterapeuter har möjlighet att erhålla branschspecifik kvalitetssäkring.

Psykologer och psykoterapeuter erhåller legitimation via Socialstyrelsen.

Läs mer

»Diplomerade samtalsterapeuter

»Högskoleutbildade samtalsterapeuter

»Legitimerade psykologer och psykoterapeuter

Comments are closed.