Legitimerade psykologer och psykoterapeuter

Utbildning till legitimerad psykolog eller psykoterapeut tillhandahålls av universitet och högskolor.

Psykologer och psykoterapeuter erhåller legitimation via Socialstyrelsen.

 Läs mer

»Legitimerad psykolog

»Legitimerad psykoterapeut

 

 

Comments are closed.