Kvalitetskrav utbildningsföretag

För att presentera sitt utbildningsföretag och aktuella kurser på SamtalsFörmedlingen ska vissa minimikrav vara uppfyllda.

SamtalsFörmedlingen har kontrollerat och godkänt att samtliga företag som presenteras på portalen uppfyller minst följande villkor.

Kvalitetskrav för utbildningsföretag

  • Utbildningen ska bedrivas över minst 4 terminer.
  • Kurserna skall helt eller delvis vara lärarledda och bedrivas fysiskt i kurslokal (ej enbart via distans eller online).
  • Eleverna ska ta emot träningsklienter under handledning.
  • Eleverna ska gå i egen terapi.
  • Utbildningen skall leda till diplomering eller certifiering.

»Till utbildningsföretagen

Comments are closed.