Praktiska tips

    • Välj en utbildad samtalsterapeut. Det kostar mer än att gå till en terapeut under utbildning och handledning, men det är väl värt pengarna. SamtalsFörmedlingens terapeuter har alla minst fyra terminers grundutbildning.
    • Kontakta gärna flera samtalsterapeuter innan du bestämmer dig. Många av SamtalsFörmedlingens anslutna terapeuter erbjuder det första mötet till reducerat pris.
    • Att du känner fullt förtroende är viktigt innan du bestämmer dig för att börja. SamtalsFörmedlingens terapeuter är professionella och kan hantera ifall du avbryter kontakten.
    • Avbryt vid minsta tvivel. Det är inte ”fel” på varken dig eller terapeuten, bara på relationen. Om det inte känns rätt med den första terapeuten du träffar, prova att träffa någon annan.
    • Fråga om pris och gör upp om hur du ska betala innan du börjar hos terapeuten.

Comments are closed.