Avtalskunder

SamtalsFörmedlingen förhandlar samarbetsavtal åt dig.

 

SamtalsFörmedlingen förhandlar

SamtalsFörmedlingen förhandlar, tecknar avtal och genomfört samarbeten med olika samarbetspartners, som företag och organisationer.

Syftet är att anställda eller medlemmar hos dessa samarbetspartners enkelt och förmånligt ska få möjlighet att hitta en terapeut. I avtalen ingår rabatterade priser och andra företagsspecifika förmåner.

För terapeuter anslutna till SamtalsFörmedlingen ingår möjligheten att ta del av dessa avtals fördelar.

Avtals- och samarbetspartners föredrar ofta att teckna större avtal med en enskild aktör framför att teckna många avtal med flera mindre aktörer.

SamtalsFörmedlingen kan, som representant för samtliga anslutna terapeuter, erbjuda förmånliga avtal som vi förhandlar fram för alla medlemmar gemensamt.

Dina priser

Du sätter dina egna priser och SamtalsFörmedlingen tar ingen provision.

Aktuella avtalskunder

I dag finns avtal mellan SamtalsFörmedlingen och följande aktörer

  • ActiWay (f.d. Friskvårdschecken (Rikstäckande)
  • Benify (f.d. Flexpay AB) (Rikstäckande)
  • Bra Balans i Sverige (Rikstäckande)
  • STAR Stockholm, Stockholms Stad (Storstockholm)

Nya avtal förhandlas och tecknas fortlöpande.

Vill du veta mer om avtal? Kontakta SamtalsFörmedlingen?

E-post: info@samtalsformedlingen.se

Tele: 08 410 95 999

Comments are closed.