Villkor Psykosyntesförbundet

Utöver SamtalsFörmedlingens “Allmänna villkor”gäller följande “Villkor för VIP-medlemskap”.

  • Ordinarie medlemmar i Psykosyntesförbundet har förmånen att teckna VIP-medlemskap på SamtalsFörmedlingen till reducerat pris.
  • Aktuellt pris regleras i avtal mellan Psykosyntesförbundet och SamtalsFörmedlingen.
  • För VIP-medlemskap gäller endast betalning via faktura. Du kan välja betalperiod 3, 6 eller 12 månader. Ingen ränta eller andra avgifter utgår.
  • Om du vill fortsätta medlemskapet efter vald betalperiod gäller samma VIP-rabatt.
  • Medlem som säger upp sitt medlemskap i Psykosyntesförbundet, behåller den reducerade månadskostnaden till dess att påbörjad betalperiod avslutats. Därefter betalar före detta medlem i Psykosyntesförbundet ordinarie pris.